Politika Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKASI

 1. AMAÇ
  Bu politika, hukuka ve 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’ un amacına
  uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına yönelik
  süreçler konusunda İRİS Akademi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sağlık
  İnşaat Gıda Otomotiv Ticaret Limited Şirketi ( Bundan sonra İRİS AKADEMİ veya Şirket
  olarak anılacaktır.)’nin politikalarını belirlemek, bu kapsamda, Şirket Ortağı, Şirket Yetkilileri,
  Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Ürün veya hizmet
  alan kişi, Ürün veya hizmet alan kişi Çalışanı, Tedarikçiler, Tedarikçi çalışanları ve üçüncü
  kişiler başta olmak üzere kişisel verileri İRİS AKADEMİ tarafından işlenen kişileri
  bilgilendirmek, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin
  uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. Bu şekilde İRİS AKADEMİ tarafından
  gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun
  sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm
  haklarının korunması hedeflenmektedir.
 2. KAPSAM
  Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
  kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Ortağı, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan
  Adayı, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Ürün veya hizmet alan kişi, Ürün veya hizmet
  alan kişi Çalışanı, Tedarikçiler, Tedarikçi çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel
  verileri İRİS AKADEMİ tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde
  tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmamaktadır.
  İRİS AKADEMİ, bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu
  Kişisel Veri Sahipleri’ ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen
  kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya İRİS AKADEMİ tarafından
  gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin Politika’ da belirtilen yollarla olmaması halinde
  de işbu Politika uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri
  sahipleri aşağıdaki Tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir. Politika, İRİS AKADEMİ’ in kişisel
  verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamakta olup, gereklerine tüm İRİS AKADEMİ
  çalışanları ve ilgili üçüncü taraflarca uyulması zorunludur.

METNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?