İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

işyeri hemşireliği eğitimleri

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa kapsamında işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personellerden biri de işyeri hemşiresi ya da kanuni adı ile diğer sağlık personelidir. Kimler işyeri hemşiresi olabilir? Hangi meslekler işyeri hemşiresi ya da diğer sağlık personeli olabilir?

İş Yeri Hemşireliği, diğer sağlık personeli eğitimleri İRİS  AKADEMİ™ nin İSG Profesyonelleri A Sınıfı Uzman eğiticiler, İş Müfettişleri, İşyeri Hekimleri ve Akademisyenlerden, oluşan kadrosu tarafından verilmektedir..

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

İşyeri Hemşireliği eğitimleri, adayların toplamda 90 saatlik bir eğitim programını tamamlamasını gerektirmektedir. Bu eğitimlerin 45 saati, asenkron bir şekilde “offline” olarak gerçekleştirilirken, kalan 45 saatlik bölüm ise yetkili eğitmenler tarafından uzaktan (online) canlı olarak verilmektedir. Adayların sınav tarihinden önce tüm eğitimleri tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İşyeri Hemşireliği Sertifikası ve Sınavı

İşyeri hemşireliği sertifikası alabilmek için, öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından esasları belirlenen ve ÖSYM tarafından düzenlenen işyeri hemşireliği sınavını başarıyla tamamlamak gereklidir. Sınavda %60 başarı oranı elde etmek gerekmektedir. Sorular genellikle genel iş sağlığı ve güvenliği, sağlık, mevzuat, teknik ve hukuk konularını içermektedir. Sınava giren adayların, 50 soru üzerinden 30 soruyu doğru cevaplayarak 60 Puan geçer not almalıdır. Eğer aday sınava girdiği halde başarılı olamazsa, sınırsız giriş hakkı bulunmaktadır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olup, 75 dakika sürmektedir. Başvuru işlemleri, adaylar tarafından bireysel olarak ÖSYM üzerinden tamamlanabilir.

İşyeri Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) Kimdir?

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli (işyeri Hemşiresi) adı verilir. Bu kapsamda Diğer Sağlık Personeli (işyeri hemşiresi) olabilicek meslekler: 

 • Hemşireler
 • Sağlık memuru
 • Çevre sağlığı teknisyeni
 • Acil tıp teknisyeni

Ders Müfredatı:

 • İş-Sağlık ilişkisi, tarihsel değişim ve gelişmeler
 • İş sağlığı hizmeti tanımı, felsefesi , hizmet talebi
 • İş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki konumu
 • İş Sağlığı hemşireliğinin tanımı
 • İş sağlığı hemşireliği felsefesi, rolleri, standartları
 • İş Sağlığı hemşiresinin görevleri, protokol oluşturma,
 • Ülkemizde iş sağlığı hemşireliğinin durumu ve gelişmeler
 • İş sağlığı ve ilgili taraflar: Uluslararası ve ulusal kurumlar (DSÖ, ILO,ÇSGB, İş Teftiş Kurulu, İSGÜM, ÇASGEM)
 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku
 • İş sağlığı hemşiresinin yasal sorumlulukları ve özlük hakları
 • İş sağlığı hemşireliği ve temel bilgi alanları: İş sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojik yaklaşım
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri, tehlike ve risk tanımları
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik faktörler)
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri
 • Çalışma ortamının gözlenmesi ve kontrolü
 • İş kazaları nedenleri ve önlemler
 • İş kazaları ve iş sağlığı hemşireliği
 • Meslek hastalıkları genel özellikleri, sınıflandırılması ve genel koruyucu önlemler
 • Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
 • İş/iş süreçleri ve özellikleri, işyerleri tanılama ve durum analizi
 • Kontrol stratejileri- iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilişkisi
 • Ekip içi değerlendirme ve kaydetme
 • İşyeri durum analizi ve iş sağlığı hizmetlerinde hekimin görevleri
 • İşyeri durum analizi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
 • İşyeri denetimleri
 • Çalışan bireyin sağlığının değerlendirilmesi
 • İşe girişte çalışanın sağlığının değerlendirilmesi
 • Kronik hastalığı olan çalışanların sağlığının izlenmesi
 • İşe geri dönüşte sağlığın değerlendirilmesi ve emekliliğe hazırlanan çalışanın değerlendirilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği uygulama süreci
 • İş sağlığı hemşireliği tanıları
 • İş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik girişimleri
 • Hemşirelik bakım sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydedilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği uygulama örnekleri
 • Çalışanın sağlığının geliştirilmesi ve koruma
 • İş sağlığı hemşireliğinde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri
 • İş Sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kaydedilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin değerlendirilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği hemşireliği ve araştırma görevi
 • İş sağlığı hemşireliği ve etik boyutu

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Kamuda Çalışanlara Özel Fırsat

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan İşyeri hemşirelerine (Diğer Sağlık Personeli) aylık 30 saat dışarda çalışma ve sözleşme yapma hakkı getiriliyor.

Diğer Sağlık Personeli Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak?

 • İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan işletmelere ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak mecburiyeti de getiriliyor. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorunda.
 • İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olan sağlık personelleri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’lerde görev alabilir.

Eğitim takvimi için tıklayınız.

 

Detaylı Bilgi İçin HEMEN FORMU DOLDUR!

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?