İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa kapsamında işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personellerden biri de işyeri hemşiresi ya da kanuni adı ile diğer sağlık personelidir. Kimler işyeri hemşiresi olabilir? Hangi meslekler işyeri hemşiresi ya da diğer sağlık personeli olabilir?

İş Yeri Hemşireliği, diğer sağlık personeli eğitimleri İRİS  Akademi’nin İSG Profesyonelleri A Sınıfı Uzman eğiticiler, İş Müfettişleri, İşyeri Hekimleri ve Akademisyenlerden, oluşan kadrosu tarafından verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi süresi toplam 90 saatten oluşmaktadır. Bu sürenin 45 saati online olarak  uzaktan eğitim olarak izlenmekte, 45 saati ise kurumumuzda uzman eğiticilerimizin derslerinde yüz yüze tamamlanmaktadır. Gruplar hafta içi akşam, hafta sonu ve yoğun eğitim grupları şeklinde farklı katılıma uygun programlarla oluşturulacaktır.

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

Temel işyeri hemşireliği eğitiminin 45 saati bilgisayarla uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Kullanıcı adı ve parolayla internet üzerinden eğitimi veren kurumun web sitesinden dersler izlenmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra,  45 saatlik örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim, İRİS AKADEMİ eğitim kurumunun dersliklerinde yapılmaktadır. Eğitimin sonunda çalışma bakanlığının ilan ettiği tarihlerdeki sınavlara katılmak ve 100 sorudan 60 ini yapmak gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alanlara Çalışma Bakanlığı işyeri sağlık personeli sertifikası düzenlemektedir. Başarısız olanlar bir sonraki sınava katılmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Eğitiminde Örgün Eğitim Haftanın Hangi gün ve Saatlerinde?

Hafta içi sabah ve akşam, hafta sonu sabah ve akşam olmak üzere haftanın farklı gün ve saatlerinde eğitim grupları oluşturulmuştur. Hafta içi ve hafta sonu  ve karma (hafta içi ve sonu) 09:00-15:00 ve 17:00-21:00 saatleri arasında 4 farklı eğitim sınıfı oluşturulmaktadır.

İşyeri Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) Kimdir?

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli (işyeri Hemşiresi) adı verilir. Bu kapsamda Diğer Sağlık Personeli (işyeri hemşiresi) olabilicek meslekler: 

 • Hemşireler
 • Sağlık memuru
 • Çevre sağlığı teknisyeni
 • Acil tıp teknisyeni

Tüm gruplar için lise, önlisans ve lisans düzeyinde mezunlar başvurabilirler.

Ders Müfredatı:

 • İş-Sağlık ilişkisi, tarihsel değişim ve gelişmeler
 • İş sağlığı hizmeti tanımı, felsefesi , hizmet talebi
 • İş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki konumu
 • İş Sağlığı hemşireliğinin tanımı
 • İş sağlığı hemşireliği felsefesi, rolleri, standartları
 • İş Sağlığı hemşiresinin görevleri, protokol oluşturma,
 • Ülkemizde iş sağlığı hemşireliğinin durumu ve gelişmeler
 • İş sağlığı ve ilgili taraflar: Uluslararası ve ulusal kurumlar (DSÖ, ILO,ÇSGB, İş Teftiş Kurulu, İSGÜM, ÇASGEM)
 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku
 • İş sağlığı hemşiresinin yasal sorumlulukları ve özlük hakları
 • İş sağlığı hemşireliği ve temel bilgi alanları: İş sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojik yaklaşım
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri, tehlike ve risk tanımları
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik faktörler)
 • İş ve çalışma alanı tehlike ve riskleri
 • Çalışma ortamının gözlenmesi ve kontrolü
 • İş kazaları nedenleri ve önlemler
 • İş kazaları ve iş sağlığı hemşireliği
 • Meslek hastalıkları genel özellikleri, sınıflandırılması ve genel koruyucu önlemler
 • Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
 • İş/iş süreçleri ve özellikleri, işyerleri tanılama ve durum analizi
 • Kontrol stratejileri- iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilişkisi
 • Ekip içi değerlendirme ve kaydetme
 • İşyeri durum analizi ve iş sağlığı hizmetlerinde hekimin görevleri
 • İşyeri durum analizi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
 • İşyeri denetimleri
 • Çalışan bireyin sağlığının değerlendirilmesi
 • İşe girişte çalışanın sağlığının değerlendirilmesi
 • Kronik hastalığı olan çalışanların sağlığının izlenmesi
 • İşe geri dönüşte sağlığın değerlendirilmesi ve emekliliğe hazırlanan çalışanın değerlendirilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği uygulama süreci
 • İş sağlığı hemşireliği tanıları
 • İş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik girişimleri
 • Hemşirelik bakım sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydedilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği uygulama örnekleri
 • Çalışanın sağlığının geliştirilmesi ve koruma
 • İş sağlığı hemşireliğinde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri
 • İş Sağlığı hemşireliği hizmetlerinin kaydedilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin değerlendirilmesi
 • İş sağlığı hemşireliği hemşireliği ve araştırma görevi
 • İş sağlığı hemşireliği ve etik boyutu

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Kamuda Çalışanlara Özel Fırsat

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan İşyeri hemşirelerine (Diğer Sağlık Personeli) aylık 30 saat dışarda çalışma ve sözleşme yapma hakkı getiriliyor.

Diğer Sağlık Personeli Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak?

 • İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan işletmelere ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak mecburiyeti de getiriliyor. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorunda.
 • İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olan sağlık personelleri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’lerde görev alabilir.

 

Eğitim takvimi için tıklayınız.

 

İris Akademi Ön Kayıt

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.