İşyeri Hemşireliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim Programı Açıklandı!!!

20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile 18/12/2014 tarih 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında; Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının içeriği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda “İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” bulunan eğitim kurumlarının aşağıda bahsi geçen konulara dikkat etmesi önemle rica olunur.

1- Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programları, 01.01.2015 tarihinden itibaren İSG-KATİP üzerinden bildirilecektir.

2- Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programına uygun olarak “Uzaktan Eğitim” sistemi kullanacak olanların, bu sisteme ait internet adresi ile birlikte birer adet yönetici ve kursiyer kullanıcı adı ve şifrelerini içeren sorumlu müdür imzalı dilekçeyi, İSG-KATİP ‘ten program girişi yapılmadan önce incelenmek üzere Genel Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. Uzaktan eğitim sisteminin Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunmaması durumunda, ilgili eğitim programları onaylanmayacaktır. Bu durumda olan eğitim kurumları yalnızca örgün eğitim yapabileceklerdir.

3- Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programında bulunan 22 No’lu “İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale” dersinde görev alacak eğiticilerin, ilkyardımcı sertifikasına veya ilkyardımcı eğiticisi belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu eğiticilerin İlkyardım Yönetmeliği kapsamında aldıkları ilkyardımcı sertifikası veya ilkyardımcı eğiticisi belgesi ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları ve İSG-KATİP’de söz konusu dersi verecek şekilde kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

4-  Eğitim Kurumunun eğitici kadrosunda zorunlu olarak görevlendirmesi gereken tam süreli eğiticilerin, bildirilen eğitim programında eğitici olarak görev alması zorunludur.

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu; 18/12/2014 tarih ve 29209 sayılı RG.
       MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

20.07.2013 tarih ve  28713  sayılı RG.MADDE 25 – (1) Eğitim kurumları,

a) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimi için; bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere en az iki eğiticiyle 60 günden az olmamak üzere tam süreli iş sözleşmesi yapar. Sözleşmenin 60 günden önce eğitici tarafından feshedilmesi halinde; eğiticinin başka bir eğitim programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam süreli yeni eğiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve yürümekte olan eğitim programları askıya alınır. Bütün eğitim programlarında tam süreli eğiticilerin yer alması zorunludur.” hükmü doğrultusunda görevlendirme yapılması gerekmektedir.

Diğer Sağlık Personeline yönelik 2015 yılında yapılacak olan sınavla ilgili Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.isggm.gov.tr) takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitim programına ulaşmak için tıklayınız

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?