İş Kazalarında Korkutan Tablo

İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu (İSAF) Başkanı, A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Abdullah Bozkır, nihayet beş yıllık verilere göre günde 8 saat, senede 300 gün çalışıldığı kabul edildiğinde Türkiye’de her iş günü yaklaşık 22, her iş saati 2,68, her 20 dakikada 1 iş kazası meydana geldiğini dedi.Her iş günü yaklaşık 1,2 kişinin daimi iş göremez duruma düştüğüne dikkat çeken Bozkır, iş kazalarının yüzde 2’sinin ölümle sonuçlanırken, inşaat sektöründeki kazaların yüzde 5’inin ölümle sonuçlandığını açıkladı.

En Çok Kaza İnşaatta

Bozkır şöyle devam etti: “Tüm iş kazalarının yaklaşık yüzde 9’u inşaat best casino reviews sektöründe meydana geliyor. İnşaat sektöründeki iş kazalarının yüzde 24’ü daimi iş görememizlikle, yüzde 27’si de ölümle sonuçlanmakta. Bu rakamlar işin ne kadar ağırbaşlı boyutta olduğunu göstermektedir. Burada umumi olarak her iş kazası sonucunda Devlet ve işveren mesul tutulmakta ve fatura kesilmektedir. 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler hem kamuya hem işverene hem de çalışana yükümlülükler getirmektedir. Ölümle sonuçlanan inşaat kazalarının yaklaşık yüzde 40- 50 arası yüksekten düşmeden kaynaklanıyor. İkinci olarak da elektrik çarpmalarından meydana gelen kazalardan kaynaklanıyor.”

Risk Değerlendirmesi Yoksa İş Durduruluyor

6331 Sayılı yasaya göre; işyerindeki yapı ve eklentilerde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durduruluyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve bina işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya devasa endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş gene durduruluyor.İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine lüzumlu incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebiliyor. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durduruyor. İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebiliyor.

İşin durması işçiyi Etkilemiyor

6331 Sayılı yasaya göre; itiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Bozkır, “Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir. İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere iş veya durumlarına göre diğer bir iş vermekle yükümlüdür.” diye söyledi.

Kime Ne Kadar Ceza Yazılıyor?

Güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 89 bin 629 lira ceza uygulanıyor. Büyük kaza önleme siyaset belgesi hazırlamamanın cezası ise 56 bin 18 lira olarak uygulanıyor.İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere iş veya durumlarına göre diğer bir iş vermekle yükümlü espit ehale getirildi. Tdilen aykırılık devam ettikçe her ay için bin 120 lira ceza uygulanıyor. İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene eylem diğer bir suç oluştursa dahi 11 bin 203 lira ceza kesiliyor.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, örnek alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sıhhat ve emniyet birimlerinin denetim ve denetiminin yapılmasına mani olmanın cezası da 5 bin 601 lira olarak uygulanıyor.

İSG eğitimi ve mesleki eğitim almayan her bir çalışan için ayrı ayrı bin 300 lira ceza kesiliyor.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?