İş Güvenliği Uzmanlığı Sık Sorulan Sorular S.S.S.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sık Sorulan Sorular S.S.S.

Kurulduğundan bu güne kadar binlerce iş güvenliği uzmanı mezunu veren İRİS AKADEMİ™ bünyesinde oluşturulan bu bölüm ile iş güvenliği uzmanlığı hakkında merak edilen konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

 • İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna Kimler Katılabilir?

  • İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna Kimler Katılabilir? Sorusunun cevabı;

   İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar katılabilir.

 • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saattir?

  • İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saattir? Sorusunun cevabı;
    
   Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Eğitimler; 90 saat uzaktan canlı (senkron) eğitim (15 Gün), 90 saat uzaktan (a-senkron) eğitim (15 Gün), 40 saat Uygulamalı eğitim (5 gün staj) olarak gerçekleşecektir.
 • İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği kursu ile verilen iş güvenliği eğitimi sonunda ÖSYM tarafından yapılacak sınava girmeniz gerekecektir. Bu sınav sonrasında başarılı olan adaylar iş güvenliği sertifikası almaya hak kazanırlar.

İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikaları, geçerlilik süresi 5 yıl olan belgelerdir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimi almanız gerekmez. Ancak her 5 yılda bir, sertifika sahipleri vize işlemi yapmak zorundadır. Vize işlemi yaptırmayan uzmanların belgeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından askıya alınır.

Vize işlemi için belirlenmiş 60 günlük bir süre vardır ve sertifikanızın süresi dolmadan en az 60 gün önce vize işlemine başlamalısınız. Bu işlemi yapmazsanız, belgeniz en az 2 ay boyunca askıya alınacak ve bu durum sizi mağdur edecektir.

Genel müdürlüğün belirlediği sayıda yılda 2 defa olmak üzere ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde yapılır.

Uzmanlık belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

Eğitimin ilk 15 gününde katılım zorunlu değildir, ancak son 15 gün boyunca devam etmek üzere canlı derslere katılmanız gerekmektedir. Bu son 15 gün boyunca toplamda 6 saat devamsızlık hakkınız bulunmaktadır. Uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

180 Saatlik Teorik eğitimini tamamlayan adaylar 40 saatlik Uygulama eğitimlerini de tamamlamaları gerekmektedir. Bunun için eğitim kurumu ve ya  katılımcı birlikte staj yapılacak yeri belirleyebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında (İSG Sınavı) başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Belge yenileme işlemlerinin ilk adımı, İSG-Katip sisteminde yer alan “Sertifikalar” bölümünden vizesi yapılacak belgenin seçilmesidir. Belge seçimi yapılırken sayfanın sağ tarafında yer alan sertifika bilgilerinin yer aldığı satırın “Mavi” renge dönüşmesi gerekmektedir.

İkinci adım olarak, İSG-Katip sisteminde yer alan “Vizeler” bölümüne girilerek “Ekle” kısmından Vize Başvuru Tarihi bilgisi girilmeli ve kaydedilmelidir.

Vize (Belge Yenileme) ücreti 2023 yılı itibariyle 383,50 TL olarak belirlenmiştir. Belge yenileme ücreti Ziraat Bankası şubelerinden Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılmalıdır. TCKN ile başvuru yapan uzman, ücreti yatırırken banka görevlisine, sertifika türü/sınıfı bilgisinin dekonta eklendiğinden emin olmalıdır.

Vize işlemlerinizin takibini İSG-Katip “Sertifikalar” kısmından yapabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla vize yenileme işlemleri yapmaları yeterli olacaktır. Yani tekrar sınava girmelerine gerek yoktur.

Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren SINIRSIZ sınavlara katılabilir.

İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması durumunda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında imzalanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimince Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler aşağıdaki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.


İris Akademi 2013 yılında iş sağlığı ve güvenliği eğitim merkezi olarak Ankara/Maltepe’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve İşyeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) eğitimleri alanında yetkilendirilmiş eğitim kurumudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İşyeri hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) eğitimleri dışında TMGD Eğitimleri, Hijyen Eğitimleri, OSGB Eğitimleri, Mesleki Yeterlilik Eğitimleri gibi uzmanlık gerektirecek eğitimleri verebilen tek kurumdur.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?