İş Güvenliği uzmanlarının ve Eğitim Kurumlarının Dikkatine

İş Güvenliği uzmanlarının ve Eğitim Kurumlarının Dikkatine

Bilindiği üzere (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların nasıl ve ne şekilde eğitim kurumlarına başvuracakları hususu 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 24 ncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddede geçen diğer hükümlerle birlikte (c) ve (ç) bentlerinde;

Eğitim programlarına başvuru

MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu itibarla ilgili yönetmeliğin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen sürelere ilişkin fiilen görev yaptıklarını belgelemeleri için;

Fiili görev süresini kapsayacak şekilde;

İSG-KATİP üzerinden sözleşme bildirimi yapılmaya başlandığı tarihten (15.02.2013) itibaren adayların sözleşmeleri İSG-KATİP üzerinden kontrol edilmekte olup bu tarihten sonraki dönem için evrak gönderimine gerek bulunmamaktadır.

İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılmaya başlanmadan önceki dönem (15.02.2013 öncesi) için ise adayın iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığına dair, firmalar tarafından onaylanmış (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği eklerine uygun şekilde düzenlenmiş) sözleşme örneği ile görev yaptığı firma tarafından adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yatırılmış prim ödemelerini gösterir belgelerle eğitim kurumlarına başvurulması gerekmektedir.

Not-1: 15.02.2013 öncesi için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yanında görevlendirilen kişiler, fiili çalışmalarını gösteren belgelere ek olarak tehlike sınıfına uygun belgeye sahip kişinin sözleşmesi ile SGK prim dökümünü (SGK hizmet dökümü) sunmakla yükümlüdür.

Not-2: 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan sözleşmelerden Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi hesaplamalarında değerlendirilmekte olup bildirimde bulunulmayan görevlendirmeler fiili çalışma süresi olarak değerlendirilmemektedir. Kursiyerlerin Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulan ve ekinde sözleşme veya görevlendirme belgelerin yer aldığı evraklarını (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) eğitim kurumuna sunması gerekmekte olup belgelerin uygunluğu Genel Müdürlükçe ayrıca yapılan inceleme sırasında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde kişilerin görevlendirildikleri işyerinin tam süreli sigortalı çalışanı olduğunun tespiti için SGK prim dökümlerini eğitim alacakları kuruma ayrıca ibraz etmeleri önem arz etmektedir.

Not-4: İSG-KATİP üzerinden bildirim yapamayan Kamu kurum ve kuruluşları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinden kamu kurumu niteliğinde olanlar tarafından; görevlendirilenler, görevlendirme belgelerinin onaylı suretlerini eğitim alacakları kurumlara ibraz etmek durumundadırlar.

Not-5: 15.02.2013 ten sonra yapılan görevlendirmelerde farklı illerde şubeleri bulunan bankalar, özel sandık vb. işyerlerinde yapılan görevlendirmeler için Genel Müdürlüğe bildiriminin yapılmış olması gerekmektedir. Kursiyerlerin Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulan ve ekinde sözleşme veya görevlendirme belgelerin yer aldığı evraklarını (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) eğitim kurumuna sunması gerekmekte olup belgelerin uygunluğu Genel Müdürlükçe ayrıca yapılan inceleme sırasında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK prim dökümlerinin de sunulması gerekmektedir.

Not-6: Filli çalışma sürelerinin hesabında yukarıda belirtilen belgeler dışında herhangi bir evrak kabul edilmemektedir.

Not-7: Eğitim kurumları (B) sınıfı ve/veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılan kursiyerlerin fiili çalışmalarını gösterir belgelerin onaylı suretlerini ilgili eğitim programları başladıktan sonra ve Genel Müdürlükçe ilan edilen son başvuru tarihinden önce Genel Müdürlüğe gönderecektir.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?