İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 yıllık ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

Kısaca İSG olarak bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı kanun ve tüzüklerle çalışanları korumak için oluşturulan uygulama ve tedbirlerin tümü anlamını ifade etmektedir.

Literatür tarafından bilinen ifadeyle İş Sağlığı ve Güvenliği, kısaltma adıyla da İSG olarak bilinen bu kavram, işyerinde işçilerin bulundukları sırada herhangi bir kazaya uğramamaları adına güvenli bir iş ortamı oluşturmak maksadıyla kanun ve tüzükler ile düzenlemeler yapılmasını ifade eder. Bununla birlikte işçi sağlığı da önem arz etmektedir. İşe göre ortam ve çalışma şekli farklı olduğundan işçilerin psikolojik ve fiziksel etkilerden korunmaları gerekmektedir.

Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenleme yapılan kanunlar ise:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • SGK Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Sendikalar Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Başta mühendis, mimar ya da çeşitli teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler. Mühendislerin de farklı dallarda eğitim görmüş olanları bu duruma dahil olabilmektedirler. Ayrıca yükseköğrenimini fizik, kimya, biyoloji ya da iş sağlığı ve güvenliği programlarını tamamlamış bireyler de iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak için gereken şartlar arasında, aşağıdaki üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinden mezun olmak yer almaktadır:

 • Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri,
 • Teknik öğretmen,
 • Üniversitelerin Fen ya da Fen Edebiyat Fakültelerinin;
  • Fizik,
  • Kimya,
  • Biyoloji mezunları.
 • Meslek Yüksek Okullarının 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği programı ve 4 yıllık lisans mezunu olanlar da C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

İlgili bölümlerden mezun olan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın yetkilendirdiği eğitim kurumlarında kursları tamamladıktan sonra sınava girebilirler.

Sınav sonunda başarılı olanlar, sertifika ücretlerini ilgili bankalara yatırarak e-devlet üzerinden sertifikalarını sisteme tanımlayabilirler.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanlığı dereceleri olan A, B ve C sınıfları arasında geçiş yapmak için belirli koşullar bulunmaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine başvurmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar şunlardır:

 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak.
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine katılarak yapılan sınavlardan başarıyla geçmiş olmak.
 • İş güvenliği ya da İş sağlığı ve güvenliği konusunda doktora yapmış olmak.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen kişilerin belirli çalışma sürelerini tamamlaması gerekmektedir. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? sorusunun yanıtını 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başvurarak öğrenebilirsiniz. Ancak özetlemek gerekirse, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak için dört (4) maddeyi inceleyebiliriz:

İlk madde olarak, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası alınmalıdır. Bu sertifikayı almak için eğitim almak ve sınavı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Daha sonra, en az 4 yıl boyunca B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışılmalıdır. Bu süre boyunca, iş güvenliği ve iş sağlığı konularında tecrübe edinmek önemlidir. Son olarak, ÖSYM tarafından yapılan sınavı başarıyla geçtikten sonra A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası alınabilir.

Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinden mezun olan ve teknik eleman olan kişiler ise iş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmışlarsa eğitime ihtiyaç duymadan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını alabilirler.

İş sağlığı güvenliği alanında 10 yıl müfettiş yardımcılığı olarak görev almış olan mühendis, mimar ve teknik eleman olan iş müfettişleri de A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını direkt olarak alabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ve ilgili birimlerde en az 10 yıl görev almış olan mühendis, mimar ve teknik eleman olan uzmanlar da A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

Lütfen unutmayın ki, iş sağlığı ve güvenliği konularında başarılı olmak için sürekli eğitim almaya, güncel kalmaya ve yenilikleri takip etmeye özen gösterin.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Nasıl Olur?

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Toplamda 220 saat süren eğitim programının 180 saati teorik, 40 saati ise uygulamalı eğitimlerden oluşur.

İSG Online Eğitim Programı, 15 gün (90 saat) a-senkron, 15 gün (90 saat) senkron ve 5 gün (40 saat) uygulamalı eğitimlerden meydana gelir. A-senkron eğitimler, istenilen saatlerde tamamlanabilen eğitimlerdir. Senkron eğitimler ise eğitmen ve denetmen eşliğinde yapılır. İSG uzaktan (senkron) eğitim, eksiksiz olarak katılım gerektiren bir eğitimdir.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş Güvenliği Uzmanları, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevleri yerine getirirler. Bunlar:

Rehberlik:

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi, işin planlanması ve organizasyonu, kişisel koruyucu donanımlarının temizliği ve temini gibi konularda işverene önerilerde bulunmak
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışma yaparak işverene önerilerde bulunmak
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan ancak çalışana veya ekipmana zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırarak işverene önerilerde bulunmak

Risk Değerlendirmesi:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak

Çalışma Ortamı Gözetimi:

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım ve kontrolleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek
 • İşyerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için çalışmalara katılmak, bu konuda işveren tavsiyelerde bulunmak, uygulamaları takip etmek ve bu konuyla ilgili periyodik eğitim ve tatbikatları uygulamak

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt:

 • Çalışanların iş sağılığı ve güvenliği eğitimleri nin ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve eğitimleri uygulamak ve kontrol etmek
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulanmasını kontrol etmek
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlayarak işverenin onayına sunmak
 • İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP’ e bildirmek

İlgili Birimlerle İş Birliği:

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapmak
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak
 • Eğer iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa iş birliği içinde çalışmak
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?