B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

B Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

B Sınıfı Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

Bilindiği üzere ( C ) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup , ( B ) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların nasıl ve ne şekilde eğitim kurumlarına başvuracakları hususu 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev , Yetki , Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in hüküm altına alınmıştır.

b-sinifi-isg-yukselme

Eğitim Programlarına Başvuru

MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.
 • Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.
 • C. kimlik numarası yazılı beyanı.

(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 1. (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış ekte örneği gönderilmiş olan dilekçe,
 2. Geçerli (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
  1. Açıklama: 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle.
 3. Lisans diploması fotokopisi,
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. SGK prim ödeme belgesi,
  1. Açıklama: (B) sınıfı için 3 yılı, kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge.
 6. İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
 7. Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,
 8. Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,
  1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri, İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları, Risk değerlendirme çalışmaları,
  2. Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.

NOT: Söz konusu belgeler, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenecek ve sorumlu müdür tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılması halinde; onaylı suretler, asıl suret olarak değerlendirilecektir.

 

Eğitim Kurumlarının Programının, Uygulanmasında Uyulması Gereken Kurallar

 • Eğitim süresi 6 saat /gündür.
 • Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
 • Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
 • Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
 • Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
 • Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

 

Uzaktan Eğitim Nasıl Olacak?

Uzaktan eğitim, İris Akademi internet sitesinde yapılıyor. Size verilen kişisel şifre ve bilgiler ile sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu sistemde sözel, sesli ve video olarak dersler mevcut.

İstediğiniz zaman bu notlara ulaşıp çalışma yapabiliyorsunuz. Bu notları ve testleri firmanızın belirtmiş olduğu tarihe kadar tamamlamanız gerekiyor.

Uzaktan eğitim sisteminde aynı zamanda canlı eğitimler mevcut. Grubunuza göre size belirtilen saatte o canlı eğitime katılmanız gerekiyor, yani bilgisayar başında olmalısınız sisteme giriş yapmış olmalısınız. Bu sistemdeki bilgiler bakanlık tarafından denetleniyor. Kim ne kadar süre sistemde kalmış, konular ne zaman bitirilmiş, hepsi tamamlanmış mı, canlı eğitimlere katılmış mı, konular hakkında yapılan ölçme değerlendirme testlerinde başarılı olmuşlar mı gibi bilgiler sizin sınava girmeye hak kazanmanızı sağlıyor.

 

Örgün Eğitim Nasıl Olacak?

Örgün eğitim, 90 saatlik uzaktan eğitimin bittiği tarihten itibaren başlıyor. Örgün eğitim programları ise sabah, akşam 2 gruptan oluşmaktadır. Bu gruplardan size uygun herhangi birisini seçerek örgün eğitimi kurumumuzda tamamlanıyor.

Sabah : 09.00 – 15.00

Akşam : 15.00 – 21.00

Hafta İçi + Hafta Sonu: 15 Gün Aralıksız

 

info@irisakademi.com.tr mail adresine sorularınızı iletebilir ya da iletişim sayfamızdaki numaralarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

İris Akademi Ön Kayıt

b sınıfı isg eğitimi

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?