Anasayfa / Genel / İşyeri Hekimliği Eğitimine Uzaktan Eğitim ile Katılma Fırsatı

 

İşyeri Hekimi Eğitiminin Hedefi Nedir?

İşyeri Hekimi eğitimi programının amacı, iş yerlerinde hekimlik hizmeti sunmak isteyen doktorlara, mesleki becerilerini geliştirme ve bu alanda uygulayabilme imkanı sunmaktır.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Türkiye’de ki tıp fakültesi mezunları ya da yurtdışında tıp okumuş ve YÖK’ten denkliğini almış (diploması sağlık bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları bu kursu alarak işyeri hekimi olabilir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlendirilen  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylı  tarafından belgesi ve sertifikası bulunan doktorlara, iş yeri hekimi adı verilmektedir.

 İşyeri Hekiminin Görevleri Nedir?

Çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının sağlanması ve işyeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlamaktır. İş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditler de İş Yeri Hekimleri tarafından belirlenir ve ortadan kaldırılır. İş Yeri Hekimi, sadece sağlık hizmetlerini vermekle yükümlüdür.

Eğitimin Süresi

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim ( Canlı Eğitim) 

40 saat pratik eğitim (Staj)

Eğitimin İçeriği

 1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 4. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 5. Temel Hukuk
 6. İş Hukuku
 7. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 8. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 13. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 14. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 15. Çalışma Ortamı Gözetimi
 16. İş Hijyeni
 17. Fiziksel Risk Etmenleri
 18. Kimyasal Risk Etmenleri
 19. Biyolojik Risk Etmenleri
 20. Psikososyal Risk Etmenleri
 21. Ergonomi
 22. Korunma Politikaları
 23. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 24. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 25. Büyük Endüstriyel Kazalar
 26. İş Kazaları
 27. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 28. Meslek Hastalıklarına Giriş
 29. İşle İlgili Hastalıklar
 30. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 31. Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 32. Mesleki Cilt Hastalıkları
 33. Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 34. Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 35. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 36. Mesleki Kanserler
 37. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 38. Mesleki İşitme Kayıpları
 39. Toksikoloji
 40. İş Sağlığında Güncel Konular
 41. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 42. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 43. Çalışma Yaşamı Ve Beslenme
 44. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 45. İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 46. İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 47. İş Sağlığı Etiği
 48. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 49. Son Test ve Genel Değerlendirme
 50. İşyerinde Pratik Uygulamalar

 

Ön kayıt başvuru formu için ; 

http://irisakademi.com.tr/kayit/

 

Share This