Anasayfa / Genel / 29 Nisan TMGD Sınavı İçin Eğitim Programı

 

29 Nisan TMGD Sınavı İçin Eğitim Programı

29 Nisan 2018 yılında yapılacak olan 2018 yılı ilk TMGD sınavı için merkez Ankara’da planlanan eğitim programı 20 – 27 Mart 2018 tarihleri arasında olacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen adaylar 14 Mart 2018 tarihine kadar kurumumuza telefon, mail kanalı ile ulaşabilir ya da aşağıdaki linkten önkayıt oluşturabilirler.

 

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ( TMGD ) Nedir?

         Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.
           Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir. 

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ( TMGD ) Olabilmek İçin

  • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu olmak ,
  • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
  • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak, (Yangın söndürme eğitimi İris Akademi tarafından sağlanmaktadır.)
  • TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

 

İris Akademi Ön Kayıt

 

Share This